ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 67

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 67

Door: | 29-04-2021

Batimat wil
dialoog met bouw

Als het om actuele vraagstukken gaat, biedt Mondial

du Bâtiment de bouwsector veel antwoorden. De beurs

bestaat uit Interclima+Elechb, Idéobain, Batimat. Wie snel

de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van methodes,

technieken en materialen in installaties, sanitair,

bouwtechniek en architectuur wil kennen, moet beslist naar

Parijs afreizen. Daar vindt van 6 t/m 10 november de Mondial

du Bâtiment plaats in beurscomplex Paris Nord Villepinte.

Om in te spelen op de ingrijpende
veranderingen in de bouwsector en de ‘dialoog’
tussen exposanten en bezoekers optimaal
te faciliteren, koos Mondial du Bâtiment
voor een nieuwe aanpak. Zo zijn de beurzen
Interclima+Elechb, Idéobain en Batimat (2.500
exposanten) nu opgebouwd rond zes onderling
verbonden activiteitensectoren.
Volgens beursmanager Guillaume Loizeaud
is de beurs groter dan ooit. ‘De aankomende
editie bevat het grootste aanbod van
oplossingen en innovaties voor bouw en
renovatie wereldwijd. Alle middelen staan
ter beschikking van de professionals om te
profiteren van de herstellende markt en zich op
de toekomst voor te bereiden.’

Regard sur l’architecture
Batimat is bekend als betrokken waarnemer
van trends die er toe doen in de sector. Dat
kwam onder meer tot uitdrukking tijdens het
‘Regard sur l’architecture’-programma tijdens
de Biënnale Architettura in Venetië van 2016.
Uitgangspunt van dit programma was de
even eenvoudige als essentiële de vraag
waarom architecten weliswaar visionair zijn,
maar niet altijd duidelijk is welk effect hun
gebouwen hebben op bewoners en gebruikers.

kennis kunnen maken met (bouwtechnische)
innovaties en contacten leggen met de
toeleverende industrie. Wat hen opviel, was dat
ze er potentiële zakelijke partners tegen het lijf
liepen met een open mind en nieuwe zakelijke
kansen roken.
Interieurontwerper Alain Baquet reist af
naar de lichtstad voor nieuwe producten en
materialen. Zijn opdrachtgevers zijn doorgaans
goed op de hoogte van nieuwe technologieën
en de gesprekken die hij op de beursvloer
voert ervaart hij als een rondje sparren met
professionals.

‘Regard sur l’architecture’ wilde een antwoord
geven op de vraag of het uiteindelijke doel
van de architect is, om met zijn gebouw de
levensomstandigheden van mensen waarvoor
het gemaakt wordt te verbeteren.
Regard sur l’architecture is verder een
veldonderzoek dat gehouden wordt onder
professionals die dagelijks bezig zijn met
ontwerpen, bouwen en wonen. Doel is
een beter inzicht krijgt in bijzondere recent
ontwikkelde gebouwen. De onderzochte
gebouwen zijn geselecteerd op basis hun
‘architecturale oplossingen’ voor vraagstukken
als noodhuisvesting, sociale woningbouw of
collaborative housing.
De bevindingen van ‘Regard sur l’architecture’
zijn opgetekend in een boek dat op woensdag
8 november gepresenteerd wordt tijdens een
bijeenkomst georganiseerd door beurspartner
L’ Architecture d’ Aujourd’hui.

Architecten
Dat de Batimat ook interessant is voor
architecten, blijkt uit een aantal testimonials
opgetekend tijdens de vorige editie van
de Franse bouwbeurs. Architecten Peggy
Le Bruchec en Cyril Le Dumay zeggen
bijvoorbeeld dat ze er snel en efficiënt

Mondial du BâtiMent 2017

67 ArchitectuurNLTekst en fotografie Mondial du Bâtiment

66-67_batimatarchitectendag.indd 67 09-10-17 16:28

Gerelateerd