ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 75

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 75

Door: | 29-04-2021

colofon

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
[email protected]
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
[email protected]
Webredacteur Petra Starink
[email protected]

• Informaticaweg 3, 7007 CP Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
Marianne Berkhoff, Eva Bloem, Marco
Buddingh, Ossip van Duivenbode,
Marc Faasse, Thomas Fasting, Marjon
Gemmeke, Kirsten Hannema, Rob ’t Hart,
To Huidekoper, Jeroen Junte, Peter de
Kan, Michel Kievits, Christian van der
Kooy, Rick van der Linden, Jannes Linders,
James Moya Jessop, Jeroen Musch, Ruby
Nefkens, Theo Peeters, Frans Strous,
Ben ten Raa, Hennie Raaymakers, Rob
Versluys, Emy Vesseur, Viveka van de Vliet,
Anka van Voorthuijsen, Martin Wengelaar,
René de Wit, Ronald Zijlstra.

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rens Sturrus, uitgeefmanager Bouwmedia

Advertenties
Jeroen van der Molen
commercieel manager
[email protected]
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
[email protected]
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
[email protected]

Lezersmarketing
Rens Sturrus
Jacqueline Graven
[email protected]

ISSN nummer 1570-6621

Beeld cover
BABEL, woningbouwproject op de
Lloydpier in Rotterdam, ontwerp Laurens
Boodt, zie ook p. 48-53.

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Daalakkersweg 2 – 72
5641 JA Eindhoven
088-22 666 48
[email protected]

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 385 (excl. BTW)
• Introductiejaarabonnement

€ 189 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 93,40 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 47,70

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2017
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

Interessante webinars
Meld u nu
gratis aan!

29 september
12.30 – 13.30 uur
Ondersteuning van de dagelijkse BIM praktijk

Deelname gratis

6 oktober
12.30 – 13.30 uur
EPC-concepten voor kleinschalige woningbouw

Deelname gratis

15 september
12.30 – 13.30 uur
Verduurzaming, de juiste keuzes bij woningrenovatie

Deelname gratis

22 september
12.30 – 13.30 uur
Energiezuinige installatiesystemen voor nieuwbouw

Deelname gratis

Inschrijven en meer informatie: www.bouwwebinar.nl

Inschrijven en meer informatie:

www.bouwwebinar.nl

Interessante webinars
Meld u nu
GRATIS
aan!

31 oktober: 12.30 -13.30 uur

WTW (warmteterugwinning) Natuurlijk!


Handvatten voor berekening, ontwerp

en uitvoering van ventilatiesystemen.


Deelname gratis

75_colofonadv.indd 75 09-10-17 16:41

Gerelateerd