ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 76

ArchitectuurNL 05 2017 – pag. 76

Door: | 29-04-2021

basis adds ANL-2016.indd 1 27-01-16 14:26

viega.nl/Over-ons

En een leidingsysteem dat van begin af aan voor de basis zorgt

De levering van warmte en drinkwater is van levensbelang. Je doet dus ook bij de bouw van een
onderzoeksstation geen onnodige experimenten en vertrouwt meteen en zonder compromis op
kwaliteit en absolute betrouwbaarheid. Aan zulke hoge eisen voldoet Viega. Niet alleen met
Sanpress Inox voor drinkwater en Prestabo voor de verwarmingsinstallatie, maar ook met de
benodigde specifieke kennis. Viega. Höchster Qualität verbunden.

EEN PROJECT AAN HET
EIND VAN DE WERELD

Onderzoeksstation Bharati, Antarctica

©
A

rc
h

it
e

c
ts

:
IM

S
In

g
e
n

ie
u

rg
e
se

lls
c
h

a
ft

/
b

o
f
a
rc

h
it
e
k
te

n
/

m
+

p
c

o
n

su
lt
in

g
;
P

h
o

to
g

ra
p

h
e
r:

R
a
ke

sh
R

a
o

/N
C

A
O

R

170922DU_Image_Bharati_NL_242x280_Architectuur_F39.indd 1 31.08.17 14:30

Gerelateerd