ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 29

ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 29

Door: | 29-04-2021

Precies
maken

wat ik wil
Van jongs af aan wilde hij zich niet laten vangen in een systeem of bureaucultuur, maar

zelf dingen ontwikkelen. Na de Akademie voor Kunst en Vormgeving koos hij er dan ook

voor geen architectuuropleiding te volgen, terwijl hij wist dat het zijn vakgebied zou

worden. Kunstenaar Frank Havermans maakt op onverwachte locaties tijdelijke installaties

die op eigentijdse wijze refereren aan de historie van de plek. Die vrije manier van met

architectuur omgaan is zijn doel. Hij is de 33e kandidaat in de interviewestafette.

Vanaf het begin heb ik bewust gekozen om
autonoom in het ontwerpproces te staan.

29

INTERVIEW

28-29-30-31-32-33_interview.indd 29 16-10-18 08:20

Gerelateerd