ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 39

ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 39

Door: | 29-04-2021

NA AFLOOP
HERINNERT

DE EENS
ZO GOEDE

VRIEND
ZICH DE

AFSPRAAK
ANDERS

Vriendendienst
Wel eens een opdracht als ‘vriendendienst’ gedaan? Voor,

pak hem beet, de helft van de prijs? Ik kom het in mijn

praktijk tegen. De eens zo goede vrienden zijn plotseling

niet zulke goede vrienden meer. Er komt een kink in de

kabel en wat heb je dan eigenlijk afgesproken? Als er niets

op papier staat, wat is dan het recht van de architect?

Het ontwerpen van een huis, een aanbouw of een renovatie is een overeenkomst van opdracht.
Afspraak is afspraak, ook als deze mondeling gemaakt wordt. Maar je zit met een bewijsprobleem
als er niets op papier staat en de DNR is niet van toepassing. Bij het leveren van een vriendendienst
wordt er vaak over het hoofd gezien de opdracht op papier te bevestigen. Vastleggen wat je
afspreekt kan ook per e-mail.

Onenigheid
Wat gebeurt er als de herinnering van de één anders is dan die van de ander? Of als er onenigheid
ontstaat? Kun je vragen om betaling voor het werk dat al verricht is? Kun je verbieden dat de
tekeningen gebruikt worden? Kun je de opdracht teruggeven? Als de afspraak niet kan worden
bewezen, dan kun je terugvallen op de wet. Een aantal voorbeelden van situaties die zich kunnen
voordoen, geef ik hierna.

Redelijk loon
Normaal gesproken doe je de klus voor € 20.000 maar je spreekt af dat je het voor de helft
van de prijs doet. Na afloop herinnert de eens zo goede vriend zich de prijsafspraak anders.
Als de opdracht is uitgevoerd en er ontstaat onenigheid over de afgesproken prijs, dan heb
je houvast aan de wet als er niets op papier staat. In de wet staat dat een ‘redelijk loon’ = een
‘redelijke vergoeding’ voor de geleverde werkzaamheden verschuldigd is. Ook als het gemaakte
ontwerp niet mooi gevonden wordt. Een belangrijk aanknopingspunt bij wat redelijk is, is wat
beroepsgenoten zouden vragen in een soortgelijk geval.

Verbod gebruik tekeningen
Verbieden om te tekeningen te gebruiken kan niet zomaar. Ook niet als het auteursrecht bij
de opdrachtnemer rust. Als het ontwerp gereed is en de opdrachtgever is bereid een redelijke
vergoeding te betalen, dan brengt dat met zich mee dat de tekeningen gebruikt mogen worden.

Tussentijdse opzegging
De opdrachtgever kan de opdracht altijd opzeggen. Het kan zijn dat deze dan wel een
schadevergoeding moet betalen. Als er werk gedaan is bijvoorbeeld. De opdrachtnemer kan de
opdracht niet zomaar opzeggen. Maar het kan zijn dat een ruzie maakt dat de opdrachtnemer een
gewichtige reden heeft om de overeenkomst op te zeggen. Partijen kunnen niet meer door een
deur en de opdracht is nog niet (volledig) uitgevoerd. Overleg zal nog nodig zijn, en dat is niet meer
goed mogelijk.

Leg afspraken dus vast
Wat de gevolgen van het niet kunnen bewijzen van de afspraken zijn, hangt af van de
omstandigheden. Daar is hier verder niet specifiek iets over te zeggen. Je kunt terugvallen op de
wet, maar het beste advies is om de afspraken vast te leggen. Dit kan ook per e-mail waarbij je aan
de opdrachtgever vraagt om zijn akkoord. Daarmee bespaar je je in elk geval een hoop kopzorg als
er problemen ontstaan.

RECHT VOLGENS RUBY

39 ArchitectuurNLTekst Ruby Nefkens, advocaat intellectueel eigendom, ICT, design, architectuur, kunst, media

39_ruby.indd 39 16-10-18 08:19

Gerelateerd