ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 41

ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 41

Door: | 29-04-2021

Van een bouwvergunning aan de ontwerptafel tot de oplevering van het gebouw. Johan Koudijs
adviseert architecten, projectontwikkelaars en aannemers gedurende het hele bouwproces
over de brandveiligheid. Als directeur van adviesbureau DGMR neemt hij zowel de utiliteitsbouw
als grote wooncomplexen onder de loep. Koudijs verklaart waarom er bij de naleving van de
wetgeving in Nederland regelmatig onduidelijkheid ontstaat: ‘Aanvragers en vergunningverleners
lopen vaak vast in het web van de wetgeving, die bol staat van juridische teksten met soms
ingewikkelde formuleringen. Het is niet altijd gemakkelijk om een Bouwbesluit en Woningwet juist
te interpreteren. Daarnaast ontbreekt vaak de echte nieuwsgierigheid om in de materie te duiken.’

Gebrek aan educatie
Naast de complexiteit van de wetgeving is het volgens Koudijs ook met de basiskennis rondom
brandveiligheid slecht gesteld. Educatie speelt hier een belangrijke rol in. Of beter gezegd; het
gebrek aan educatie. Als het aankomt op onderwijs rondom brandveiligheid vervult Nederland
niet bepaald een voortrekkersrol. Volgens Koudijs zijn andere landen veel verder. ‘Engeland,
Zweden, Nieuw-Zeeland en zelfs België. Allemaal hebben ze een specifieke hogere opleiding
Brandveiligheid. Nederland blijft hierbij achter. Dat is erg jammer natuurlijk. Het argument dat
Nederland een klein land is met beperkte financiële mogelijkheden, gaat totaal niet op. België
heeft immers ook een eigen opleiding. Wel is er op de Universiteit Eindhoven een fellowship
Brandveiligheid. Maar er is in Nederland nog veel te winnen op educatief gebied.’

Risicogebied
Jaarlijks adviseert adviesbureau DGMR over het brandveilig maken van honderden projecten.
Hierbij bestaat het merendeel uit utiliteitsbouw. Met name de zorgsector is volgens Koudijs een
kwetsbaar gebied. ‘De Nederlandse overheid sluit steeds meer seniorencomplexen. Centrale zorg
wordt steeds minder gesubsidieerd. De overheid wil dat senioren langer thuis blijven wonen. Op
zich een prima uitgangspunt. Ik vraag me alleen wel af hoe goed deze doelgroep zich in veiligheid
kan brengen als er een brand uitbreekt. In de oude situatie was er een centrale organisatie
verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Die waarborging valt nu weg. Er wonen nu senioren
versnipperd over circa 7,6 miljoen woningen in Nederland. Daar kun je geen brandveiligheidsbeleid
op afstemmen. Je weet immers niet welke woningen je aan moet passen. De ouderenhuisvesting
blijft in mijn ogen daarom een risicogebied.’

Deurbeleid
Wanneer DGMR een gebouw toetst op brandwerendheid zijn de vluchtveiligheid en
brandbeperking de belangrijkste pijlers. Deuren spelen bij de compartimentering van een gebouw
een sleutelrol. Per 1 november 2016 is de CE Markering voor brandwerende deuren een feit.
Koudijs juicht deze ontwikkeling toe: ‘Aannemers en projectontwikkelaars hebben met deze CE
Markering meer duidelijkheid. De leverancier mag immers alleen deuren leveren die getest zijn
of binnen de uitbreiding van het toepassingsgebied vallen, zoals die is vastgesteld door een
notified body [een door een overheid aangewezen instituut dat test of producten aan de geldende
richtlijnen voldoen, red.]. Aan de andere kant is er ook nog veel onduidelijk. Zo gaat de Europese
norm EN 1634-1 over de combinatie deur en kozijn. Het is onduidelijk waar fabrikanten van
deurbladen en kozijnen afzonderlijk aan moeten voldoen. Beide producten kunnen afzonderlijk op
de markt worden gebracht zonder CE Markering. Of de combinatie dan in de praktijk voldoet, is dan
onduidelijk. Dat lijkt mij niet wenselijk.’

Meer bewustzijn creëren
Als het aan Koudijs ligt, laten overheden in Nederland kansen liggen. Een goede basiskennis
over brandveiligheid is volgens hem geen overbodige luxe. Hij ziet een belangrijke rol voor de
bovenbouw van het basisonderwijs. ‘Mijn zoon had op zijn school een fikkie gestookt. Als straf
moest hij van mij een spreekbeurt over brandveiligheid houden. Daar zat een video bij over het
ontstaan van een brand. Zijn klasgenoten schrokken zich kapot toen ze zagen dat een brand zich
binnen 3 tot 4 minuten door een hele kamer kan verspreiden. Niemand geloofde het. Ik schrik als
ik zoiets hoor. Educatie op jonge leeftijd kan bijdragen aan een betere bewustwording. Waarom
wel een verkeersdiploma en geen diploma brandveiligheid op de basisschool? Hoe jonger we
beginnen, hoe beter.’

1. Johan Koudijs is directeur van adviesbureau
DGMR en adviseert projectontwikkelaars,
architecten en aannemers gedurende het hele
bouwproces over de brandveiligheid.
2. Koudijs ergert zich eraan dat deurbladen
en kozijnen afzonderlijk op de markt gebracht
kunnen worden zonder CE Markering.

1

2

EXPERTARTIKEL

41 ArchitectuurNLDit artikel kwam tot stand in samenwerking met Alprokon Aluminium.

40-41_alprokon.indd 41 16-10-18 08:19

Gerelateerd