ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 47

ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 47

Door: | 29-04-2021

het blaft. Dus wie is hier eigenlijk de baas?’ Onder de noemer ‘Preparing
the Ark’ buigt de Zeeuw zich over de theoretische vraag: wat als we naar
een andere planeet vertrekken. ‘Welke dieren en beplanting nemen we
dan mee?’ Vooralsnog een theoretische vraag, weet ook De Zeeuw. ‘Maar
het opent een zoektocht naar welke waarde we aan natuur toedichten.’

Favoriet historisch landschap? De linie-landschappen; de Stelling van
Amsterdam, de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Enorme kunstwerken die
toch ingepast waren in het landschap vanwege hun functionaliteit. De
omvang en (misschien daardoor) de onzichtbaarheid zijn fenomenaal.
Favoriet hedendaags landschap? L’île Derborence in het Parc Matisse,
Lille, door Gilles Clement; het ruwe betonnen eiland dat de wildernis de
vrijheid geeft.
Favoriet Nederlands landschap? De Zandmotor. Deze opgespoten
zandplaat voor Kijkduin versterkt het strand op een natuurlijke
manier met aanspoelend zand. Heel fijne antropocene poging om op
landschappelijke/natuurlijke processen in te zetten voor ons kunstmatige
landje. Daarnaast heerlijk onbehaaglijk en veranderlijk.
Favoriete ruimtelijk ontwerpers? Gunther Vogt en Alice Foxley, die in staat
waren een enorme kennis van natuur en natuurlijke processen om te
zetten in een buitengewoon zorgvuldig ontwerp.
Favoriete hedendaagse ruimtelijk ontwerper? De werkwijze van RAAAF,
het koppelen van wetenschap en intuïtief ontwerp tot projecten die je van
tevoren niet had kunnen voorstellen, vind ik bijzonder inspirerend.
Favoriete Nederlandse ruimtelijk ontwerper? Bureau Vista maakt
met enige regelmaat projecten waar ik bewondering voor heb. Op
verschillende schaalniveaus zijn zij in staat met en aan natuur te
ontwerpen. Zonder een geforceerde esthetiek.
Wanneer niet in Nederland, vanuit welk land zou je dan willen werken?

Nieuw-Zeeland; daar is een rivier tot rechtspersoon uitgeroepen. Dat is zo
een ander natuurperspectief dan het onze, het lijkt mij enorm interessant
vanuit dat perspectief aan landschap en natuur te ontwerpen.
Wat zou je nooit ontwerpen? Twee keer hetzelfde.
Wat irriteert je het meest in het vak? Het belang dat men aan een
vormentaal hecht. Wat mij betreft mag vorm veel meer functie, of aard of
het wezen of hoe je het wilt noemen, volgen.
Wat is je droomopdracht? Een vrijwillige dierentuin. Vrijwillig voor mens
én dier. En toch een dierentuin.
Belangrijkste inspiratiebron buiten architectuur? De natuur en gelijk
daaraan de kunst. Die beiden blijven verbazen.
Meest waardevolle advies ooit? Ishi no kowan ni shitagahite. Oftewel:
luister naar de wens van de steen. Wanneer je met en aan natuur
ontwerpt, is het lastig bepalen wanneer het beeld goed is. Deze uitspraak
helpt mij vrij te voelen daar intuïtief een besluit in te nemen.

5 en 6. Het prairiehondenverblijf Artis 2016. Bij het ontwerp is het principe
van toe-eigening leidend geweest. De dieren kunnen hun eigen verblijf
vormgeven: de juiste bodemsamenstelling voor het graven van gangen
en kamers, en niet alleen een zo groot mogelijk oppervlak maar ook een
zo groot mogelijk grondvolume. De omliggende tuin refereert aan de Mid-
West en is samen met Climmy Schneider ontworpen. De omringende muur
is een in lagen gestorte stampbetonnen muur. De horizontale gelaagdheid
is een verwijzing naar het prairielandschap en geeft de besloten plek toch
een gevoel van weidsheid. 7. Thijs de Zeeuw studeerde in 2011 af aan de
Academie van Bouwkunst in Amsterdam op ‘de (on)voorwaardelijke tuin’,
een speculatief monument voor de stadsnatuur als uitbreiding van Artis.

47 ArchitectuurNL

6

42-43-44-45-46-47_platform.indd 47 16-10-18 08:19

Gerelateerd