ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 66

ArchitectuurNL 05 2018 – pag. 66

Door: | 29-04-2021

66ArchitectuurNL

‘Mijn eerste architectuurfoto’s maakte ik in
de Schilderswijk in Den Haag. Daar werden
destijds rijtjeshuizen gesloopt. Wat overbleef
waren de muren van naastgelegen panden
waarbij de tegels van de badkamers soms
nog zichtbaar waren en halve trappenhuizen
overbleven. Ik fotografeerde ze zwart-wit en
drukte ze keihard af in de doka, waardoor het
beeld heel grafisch werd. Klaas Sans, mijn
tekenleraar op de School voor Fotografie en
Fotonica, leerde mij op een andere manier te
kijken door mijn lens: niet alleen kijken naar
objecten maar ook naar lijnen en vlakken. Na
het afronden van de fotografie-opleiding in Den
Haag, verhuisde ik naar Amsterdam waar ik als
reclamefotograaf aan de slag ben gegaan. Vrij
werk ben ik altijd blijven maken omdat ik daar
het beste mijn ideeën en passie in kwijt kan.’

Fotoboek en kunst
‘De afgelopen drie jaar heeft mijn liefde voor
architectuur weer de overhand genomen en
vooral de herontwikkeling van gebouwen met
een verhaal intrigeren me. Op dit moment

fotografeer ik panden die compleet gestript zijn:
bouwval, beton, vlechtwerk, glas en bouwafval.
Ik leg het hele proces tot de oplevering vast.
Mijn opdrachtgevers zijn vastgoedeigenaren en
projectontwikkelaars, zoals Boelens de Gruyter
en Cairn Real Estate.
De foto’s die ik maak krijgen drie functies:
ten eerste natuurlijk het vastleggen van
het bouw- of renovatietraject. Daarnaast
worden de beelden gebruikt in een bijzonder
fotoboek voor de stakeholders van het pand.
De meest bijzondere foto’s worden op groot
formaat uitgeprint en krijgen een plekje in het
gerenoveerde gebouw.’

Onvoorspelbaar proces
‘De periode van de sloop vind ik het meest
boeiend: een onvoorspelbaar proces dat veel
vraagt van je improvisatievermogen. Altijd
is er chaos en troep: water op de vloer, half
afgebroken muren, geen ramen meer en overal
stof. Af en toe haal ik een klein verstorend
element weg of sleep er juist spullen naar toe
als kleur- of vorm-accent. Ik fotografeer altijd

met natuurlijk licht. Soms is het te donker en is
het contrastverschil zó groot, dat ik meerdere
belichtingen maak om tot één evenwichtige
opname te komen. Ook ben ik altijd geboeid
door beton: de structuur, de hardheid, de
onverzettelijkheid ervan. Bij het fotograferen
van beton kies ik vaak voor een simpele manier
van fotograferen: de camera waterpas zodat
verticale lijnen parallel blijven. In de serie van
Guadeloupe heb ik juist gekozen voor een
scheef camerastandpunt omdat ik daarmee een
meer spannende compositie kreeg. Zo zorgt
een project altijd weer voor nieuwe creatieve
kansen en uitdagingen.’

1. ‘Klok op het IJ’ in Amsterdam. Vrij werk. 2-4.
Blaak 16 in Rotterdam. Opdrachtgever Cairn
Real Estate. 5 en 6. ‘Wibaut wordt Floor’ aan
de Wibautstraat in Amsterdam. Opdrachtgever
Boelens de Gruyter. 7. Boardwalk Coney Island,
New York. Vrij werk. 8. Het vliegveld van
Guadeloupe. Vrij werk.

2

64-65-66-67-68-69_doordelenswitte.indd 66 12-10-18 09:59

Gerelateerd