ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 14

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 14

Door: | 29-04-2021

Werken
vanuit de
samenhang
De bouwsector is zichzelf aan het heruitvinden. Niet

alleen vanwege de crisis, ook ingrijpende ontwikkelingen

in de bouwsector volgen elkaar steeds sneller op, denk

aan digitalisering en ontwikkelingen in contractvormen.

De economische levensduur van statische gebouwen is

beperkt. Steeds meer gebouwen worden hergebruikt; dit

vraagt meer creativiteit en een andere manier van denken.

Ook nieuwbouwprojecten vragen een andere aansturing,

zowel in ontwerp als realisatie. Iris Boesveld van ABT geeft

haar visie op eigentijds bouwmanagement aan de hand

van twee recente stadskantoren in Zwolle en Delft.

In de bouw verandert de mindset. Denk
aan ketensamenwerking en co-ceatie, lean
en scrum. ABT is op zoek naar kwaliteit,
procesverbetering en beperking van de
faalkosten. In de woningbouw wordt, mede
onder druk van de crisis, een slag gemaakt
naar de woonwensen van de toekomstige
gebruikers. Met de opmars van BIM wordt
de integraliteit van ontwerp en uitvoering
verbeterd.
Van belang is dat we deze op samenwerking
gerichte ontwikkeling vasthouden, ook
bij een toenemende bouwvraag in de
complexe utiliteitsbouw. Want tegelijk zien
we dat opdrachtgevers kiezen voor defensief
opdrachtgeverschap, met risicomijdende
contracten en langzame besluitvorming.

Huidige trends
We zien verschillende trends die hoe dan ook
invloed zullen hebben op onze werkwijze
in de bouw. De hele samenleving zal verder
flexibiliseren, met ‘Het Nieuwe Werken’ als
inmiddels bekend uitvloeisel. De link naar
het bouwproces, waar vaak sprake is van
kortdurende samenwerking in wisselende
verbanden, is snel gelegd. Mede vanuit
duurzaamheid blijft de trend naar hergebruik
zich doorzetten, met een steeds kortere
economische levensduur van gebouwen.
Bij hergebruik van bestaand vastgoed is
er vrijwel geen ruwbouwperiode meer. Het
aandeel installaties en inrichting wordt relatief
groter, waarbij de interactie met de ICT en
gebruikersvoorzieningen een grotere rol krijgt.
Het ontbreken van een lange ruwbouwperiode

1 en 2. Het Stadskantoor in Zwolle, gebouwd in 1996 naar ontwerp van architect Jan Dirk Peereboom
Voller, onderging in 2015 een metamorfose naar ontwerp van architectenbureau De Twee Snoeken.
De verbouwing gebeurde in hoog tempo, met meer kwaliteit voor minder budget. ABT organiseerde
en bewaakte het ontwerp- en uitvoeringstraject. 3. Stadskantoor Delft, in een groot project gebouwd
met de nieuwe stationshal. Mecanoo architecten maakte het ontwerp voor de stationshal en het
stadskantoor en Benthem Crouwel voor het ondergrondse station. Naast de constructie verzorgde ABT
ook de aanbesteding en het bouwmanagement • Foto Mecanoo architecten.

1

14ArchitectuurNL

14-15-16_irisboesveld.indd 14 29-11-16 14:21

Gerelateerd