ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 15

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 15

Door: | 29-04-2021

heeft daarnaast flinke impact op de planning. Bij
bouwen in de binnenstad speelt beperking van
bouwplaats en bouwlogistiek een belangrijke
rol in materiaalkeuze en uitvoeringswijze.
Opdrachtgevers zien het belang hiervan
en nemen bouwlogistiek en bewezen
samenwerking op in de aanbestedingscriteria.

Het Nieuwe Bouwen
Vanuit genoemde trends en goede ervaringen
op projecten gebruiken we een nieuwe vorm
van samenwerken. We noemen dit ‘Het Nieuwe
Bouwen’, met als belangrijkste uitgangspunt dat
er gezamenlijk, weliswaar vanuit verschillende
invalshoeken, naar optimaal resultaat voor
alle partijen, gebruikers, opdrachtgever,
opdrachtnemer en derden wordt toegewerkt.
Concreet kan dit door de volgende 10
spelregels consequent toe te passen:
1. Kennis gebruiken: Het bouwwerk heeft

van alles in zich, maak gebruik van de
kennis die er al is. Je start niet van scratch.
Beperk bouwkosten en ‘onvoorzien’ door
te luisteren naar het gebouw. Denk mede
vanuit de functionaliteit van het gebouw
(bijvoorbeeld door een goede scan)

2. Geef de gebruiker een plaats in het proces.
Niet via de omweg van werkgroepen
maar direct op het primaire bouwproces.
Alleen dan lukt het in de uitvoering snel te
schakelen. Benoem daarin het gezamenlijke
belang en maak de gebruiker mede
eigenaar zonder de spelregels uit het oog te
verliezen; invloed en verantwoordelijkheid
gaan samen. Kwaliteit wordt grotendeels
bepaald door tevredenheid van de

gebruikers (en niet alleen vanuit contract).
3. Maak de doorlooptijd tussen ontwerpen

en realiseren zo kort mogelijk en vermijd
hiermee voortschrijdend inzicht. Ideaal is
gelijktijdig bedenken en bouwen

4. Sluit de keten: geef gebruikers en
opdrachtgever inzicht in het voorbereidings-
en productieproces en handel daar naar,
durf te besluiten op locatie of in de fabriek.

5. Verantwoordelijkheid: Neem als
opdrachtnemer verantwoordelijkheid
voor het bestaande gebouw en werk aan
gezamenlijk dragen van risico’s eventueel
binnen een taakstellend budget

6. Korte lijnen en directe communicatie op de
inhoud vanuit gezamenlijk projectbelang.
Vermijd contractuele discussies via de
e-mail. Zet ontwerpers, gebruikers, bouwers
en leveranciers samen in één hok.

7. Met sturen vanuit de inhoud kan je
knelpunten aan zien komen, houd de
papieren werkelijkheid en het rookgordijn
buiten de deur.

8. Werk met een heldere planning die de
gebruiker ook begrijpt. Hak tijdig knopen
door en maak duidelijk wie wanneer in de
lead is.

9. Stel je kwetsbaar op en geeft ook aan
wanneer je niet aan verwachtingen kan
voldoen. Dit begint met het uitspreken van
wederzijdse verwachtingen, waarmee je de
optimale ‘lean’ treintjes kan bouwen.

10. Gebruik geen jargon als alle partijen
rond de tafel zitten, stem het gebruik van
terminologie af op de kennis en kunde van
de personen rond de tafel.

Stadskantoor Zwolle
Het Stadskantoor in Zwolle onderging in 2015
een metamorfose. Dat gebeurde in hoog
tempo, met meer kwaliteit voor minder budget.
Wat maakte dit project succesvol?

Wijzigingen in de vastgoedportefeuille en het
samenbrengen van verschillende diensten
in één gebouw waren de belangrijkste
redenen voor de herinrichting van het in 1996
gerealiseerde Stadskantoor nabij het station
in Zwolle. De Gemeente Zwolle voerde Het
Nieuwe Werken in en om de veranderende
dienstverlening en nieuwe werkplekconcepten
mogelijk te maken, is het bestaande
stadskantoor heringericht. Belastingkantoor
GBLT huurt een aantal verdiepingen van de
Gemeente Zwolle.
De Twee Snoeken ontwierp de herinrichting
voor zowel Gemeente Zwolle als GBLT.
De kleine kamertjes zijn verwijderd, het
Stadskantoor heeft nu open kantoorruimtes en
flexibele vergaderruimtes. Burgers en bestuur
ontmoeten elkaar in de publiekshal. Ook de
keuken werd vernieuwd.

Gefaseerde uitvoering
Met een gefaseerde uitvoering kon het gebouw
in gebruik blijven tijdens de werkzaamheden.
Vooraf werden randvoorwaarden voor
geluidsoverlast en bouwlogistiek overeen
gekomen. Door de gefaseerde uitvoering kon
beter op de planning gestuurd worden, die was
afgestemd op de verhuisbewegingen van de
gebruikers. Zo konden per fase verbeterpunten
uit de vorige fase worden meegenomen.

32

15 ArchitectuurNL

Bouwmanagement

14-15-16_irisboesveld.indd 15 29-11-16 14:21

Gerelateerd