ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 16

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 16

Door: | 29-04-2021

Risicofonds
De bouwkosten werden beheerst door te
werken met een taakstellend budget met
daarin een zogenaamd risicofonds. Het
bouwteam had binnen dit taakstellend budget
de ontwerp- en uitwerkingsvrijheid, waarbij de
opdrachtgever en gebruikers direct betrokken
werden. Gebleken is dat in de eerste fases,
de eenvoudige kantoorverdiepingen, het
risicofonds gevuld werd. Hiermee kon in de
laatste fase, de verbouwing van de publiekshal,
kwaliteit worden toegevoegd binnen het
beschikbare budget.

Samenhang en samenwerking
Essentieel is dat medewerkers worden
meegenomen in het proces en politieke
besluitvorming goed meeloopt in het proces.
Het project werd integraal benaderd, zowel
technisch als procesmatig. Contractueel
maar ook fysiek bij elkaar werd in wekelijkse
ontwerpsessies en in bouwteamverband
gelijktijdig ontworpen en uitgevoerd. Daarbij
werd de fasering afgestemd op het gebruik
en de verhuisbewegingen binnen het pand.
Het gehele project is binnen één taakstellend
budget gerealiseerd met gezamenlijke
verantwoordelijkheid van alle partijen. Door
actief te sturen op maximale samenwerking kon
binnen de financiële en planningskaders meer
kwaliteit gerealiseerd worden.

Stadskantoor Delft
In de afgelopen jaren zijn het spoortracé en het
station in het centrum ondergronds gegaan.
Bovengronds is op deze locatie een nieuw
stadskantoor gebouwd waarin diverse functies
van de gemeente centraal gehuisvest worden.
Het Stadskantoor is onderdeel van een
complexe omgeving, waarbij gefaseerd met
meerdere aannemers over het spoor gebouwd
is. Een deel is al in gebruik, andere delen
zijn bijna afgerond. Dit vergt afstemming op
logistiek, overlast, en verwachting management.
Voorafgaand aan het project brengt een
stakeholdersanalyse in kaart welke mensen
beslissingsbevoegdheid en kennis hebben van
de welke zaken. Zo ontstaat automatisch een
platform waarin een integrale benadering voor
de uitwerking zal plaats vinden.

Ontwerpend bouwen
Tijdens de proces besluit de gemeente het
Nieuwe Werken te introduceren en meerdere
locaties samen te voegen in het nieuwe pand.
De gebruikerswensen zijn als gevolg van een
gewijzigde organisatiestructuur veranderd
ten opzichte van het vastgestelde contract.
Dit is geïntegreerd in het TO afbouw ontwerp
en is uitgewerkt tijdens de bouw. Dit vergt
van bouwer, opdrachtgever en gebruiker een
integrale aanpak voor uitwerking van het
project.

In uitwerking en uitvoering bepaalt de bouwer
de volgordelijkheid. De gebruiker is ‘in the
lead’ om zijn voorwaarden te delen voor en
tijdens het ingebruiknameproces. Waaraan
moet de bouwer voldoen om het bedrijfsproces
mogelijk te maken? (logistiek, kraanbewegingen
in relatie tot inhuizen, bereikbaarheid,
bouwgebied/gebruiksgebied, geluid, stof, etc.)
Hierin hebben we de juiste mensen op de juiste
momenten actief gekoppeld.
Door naar elkaar duidelijke verwachtingen
kenbaar te maken in de verschillende fasen zijn
verwachtingen gemanaged. Dit kan op techniek
(wat is het afwerkingsniveau?) en op proces:
(wanneer is input nodig?). Het zogenaamde
‘aanhelingsoverleg’ communiceert op
weekniveau de werkzaamheden en de te
verwachten overlast.

Complex
Het Stadskantoor is technisch complex
in breedste zin van het woord. De gevel,
staalconstructie en bouwlogistiek zijn complex.
De locatie is moeilijk bereikbaar, er wordt
door meerdere aannemers gebouwd en de
oplevering vindt in twee fasen plaats. Een
harde scheidingslijn in het gebouw (fase 1 +
fase 2) geeft niet alleen een extra dimensie
aan het ontwerp. Ook oplevering van fase 1 en
het gebruik naar oplevering fase 2 toe vergen
afstemming en een open communicatie van de
bouwer, opdrachtgever en gebruiker.

4-6. Het Stadskantoor in Delft is technisch complex in breedste zin van het woord. De staalconstructie,
gevel en bouwlogistiek zijn complex. • Foto’s ABT en Mecanoo architecten.

4 5 6

16ArchitectuurNL Tekst Iris Boesveld, ABT

14-15-16_irisboesveld.indd 16 29-11-16 14:21

Gerelateerd