ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 3

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 3

Door: | 29-04-2021

De media staan de laatste tijd bol van verhalen over verongelijkte burgers. Ze zijn boos omdat de
Haagse elite geen oor heeft voor wat hen dwarszit. Alom klinkt de oproep met de ‘gewone’ man
in gesprek te gaan, en dat ‘luisteren naar’ te vertalen in concrete beleidsdaden die het gevoel van
welbevinden van de zwijgende meerderheid op acceptabel niveau kan tillen. Op landelijke schaal
een zo goed als onmogelijke klus.
Op wijkniveau lijkt het een veel realistischer doelstelling. Dat althans maak ik op uit het gesprek met
Otto Trienekens van de Veldacademie verderop in dit blad. Deze Rotterdamse architect/ondernemer
wordt gedreven door de innerlijke ambitie gezonde steden te maken. Waar het hem om gaat, is hoe
we met z’n allen de stedelijke leefomgeving zo kunnen inrichten dat er aantrekkelijke leefmilieus
ontstaan die in ruimtelijk en sociaal opzicht matchen. Daarbij verdeelt en heerst hij niet vanaf zijn
ivoren toren. De Veldacademie stuurt mensen de wijk in om te luisteren. En dan niet voor de vorm,
maar net zo lang tot duidelijk is wat er speelt in de wijk en in welke richting de wijkaanpak gezocht
moet worden. Het is zijn overtuiging dat een wijk er economisch en exploitatietechnisch beter op
wordt als je ideeën van buurtbewoners meeneemt in de plannen.
Luisteren is ook verstandig als het om de woonvraag gaat. Dat zegt Jean Baptist Benraad van het
Transformatieteam. Nu de economie aantrekt, stroopt de bouwsector zijn mouwen op om als een
razende nieuwbouw te realiseren. Vanuit ondernemersperspectief begrijpelijk, maar voldoet wát
er gebouwd wordt wel aan de vraag? Benraad vindt van niet. Wat bouwend Nederland moet doen,
is het woningprogramma aanpassen aan de vraag van deze tijd en ook dat lukt alleen door te
luisteren. Ik wens u een in alle opzichten een nieuwsgierig, creatief en luisterrijk 2017.

Luisteren

5 17 31 45 61
OndernemenNL ProjectenNL KennisNL TalentNL InspiratieNL

Peter de Winter
[email protected]

3 ArchitectuurNL

editorial

03_Editorial.indd 3 29-11-16 16:38

Gerelateerd