ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 32

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 32

Door: | 29-04-2021

Verrassend
logische
inzichten

in de buurt

Als je eerst een
goed drAAgVlAk
orgAniseert in
een woonwijk,
neemt de
proceduretijd
Af. dAt betAAlt
zich dubbel en
dwArs terug.

32-33-34-35_interviewotto.indd 32 29-11-16 14:24

Gerelateerd