ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 33

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 33

Door: | 29-04-2021

Verrassend
logische
inzichten

in de buurt
Het is hem primair om mensen te doen en een gebouw is pas goed als het een

ontmoetingsplek is waar je initiatieven kunt ontwikkelen die bijdragen aan de

levendigheid van de stad. Hij is ook nauw betrokken bij de Veldacademie, een wijkgerichte

onderzoekswerkplaats waar hij met studenten nauwgezet in kaart brengt wat er speelt

onder bewoners om zo tot betere wijkontwikkeling te komen. Architect Otto Trienekens is

de 22ste kandidaat in de interviewestafette. In de vorige editie werd hij uitgenodigd door

Boudewien van den Berg.

Otto Trienekens over co-creatieve
wijkontwikkeling

Als je eerst een
goed drAAgVlAk
orgAniseert in
een woonwijk,
neemt de
proceduretijd
Af. dAt betAAlt
zich dubbel en
dwArs terug.

33

INTERVIEW

32-33-34-35_interviewotto.indd 33 29-11-16 14:24

Gerelateerd