ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 40

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 40

Door: | 29-04-2021

Leer de
woonvraag
begrijpen
Nu de economie weer aantrekt, stroopt bouwend

Nederland de mouwen op om als een razende

nieuwbouwwoningen te realiseren. Vanuit

ondernemersperspectief begrijpelijk, de betonmolen

moet draaien, maar voldoet wat er gebouwd wordt wel

aan de vraag? Jean Baptist Benraad, oprichter van het

Transformatieteam, vindt van niet. Waar het volgens

hem om gaat, is dat bouwend Nederland de woonvraag

echt leert begrijpen. Het antwoord is in elk geval niet in

hoog tempo traditionele huisjes met tuintjes uit de grond

stampen.

De leeftijdsopbouw van de bevolking van
Nederland laat bij mannen en vrouwen zien
dat de leeftijdscategorie 45 – 70 zwaar
oververtegenwoordigd is. Deze mensen zijn
over het algemeen redelijk tot goed ‘gesetteld’
wat wil zeggen dat ze wonen in vrijstaande
huizen, twee-onder-een-kappers of een huis in
een rij. Dikwijls de wat grotere (koop) woningen
en vaak in het wat betere segment.
Bij een verschuiving in de markt – bijvoorbeeld
omdat een bewoner gelijkvloers gaat wonen,
naar een verzorgingshuis moet of komt te
overlijden – komt zo’n huis beschikbaar
voor de groep die er direct onder zit. ‘Dat is
de categorie 20 tot 45 jaar en die groep is
aanzienlijk kleiner’, zegt Jean Baptist Benraad.
Waar hij zich zorgen over maakt, is dat er de
komende jaren woningen gebouwd gaan
worden die niet passen bij de huidige vraag.
Als voorbeeld noemt hij de Startnotitie
Levensloopbestendig Wonen voor Senioren
Almere 2016-2025. Daaruit blijkt onder meer
dat de gemeente 70 plussers zo lang mogelijk
zelfstandig wil laten wonen. Het gaat om
een grote groep inwoners. ‘Als je die aan de
stad wilt binden, dan is de opgave ervoor te
zorgen dat er voldoende gelijkvloerse een- en
tweekamerwoningen komen. Geschat wordt
dat die bouwopgave tot 2025 zo’n 6.500
nultredenwoningen groot is. En dan heb je het
alleen over Almere. Op rijksniveau is die vraag
veel groter.’

Altijd een lift
Het zijn vooral de leegstaande kantoren die
in de ogen van Benraad geschikt zijn voor

1. Bevolkingsopbouw in Nederland november 2016 • Afbeelding CBS. 2. Woningbouwvereniging
Bergopwaarts begrijpt volgens Jean Baptist Benraad de bouwopgave van de toekomst. Een overschot
aan ruime eengezinswoningen in Deurne werd gesplitst in kleinere appartementen. Op de begane
grond seniorenwoningen en op de verdieping starterswoningen • Foto Architectenbureau Vissers &
Roelands. Zie ook ArchitectuurNL 5/2015. 3 en 4. Bouw van Jou in Deventer is een renovatieconcept,
ontwikkeld door Woonbedrijf ieder1 en Johan Blokland van opZoom architecten. 34 afgeschreven
huurwoningen zijn ‘kosteloos’ verduurzaamd en voor minder dan een ton in de markt gezet. De
belangstelling onder starters was enorm • Foto’s opZoom architecten. Zie ook ArchitectuurNL 4/2016.

40ArchitectuurNL

40-41_benraad.indd 40 29-11-16 16:41

Gerelateerd