ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 54

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 54

Door: | 29-04-2021

2

Lida Barou:
Transpa rante
restauratie
Met ‘transparante restauratie’ duid ik interventies aan,

toegepast op een historisch gebouw, om zodoende

de levensduur ervan te verlengen door verweerde of

verdwenen stukken te herstellen met glazen elementen.

De interventies kunnen uiteenlopen van enkel decoratieve

elementen tot meer drastische structurele oplossingen.

De focus van mijn thesis ligt op het onderzoek naar de

relatie tussen restauratie in de praktijk en het gebruik

van structureel glas als nieuwe ontwerpmethode om ons

erfgoed in de bebouwde omgeving te accentueren. Het is

daarmee een onderscheidende doch discrete manier van

restauratie met een elegante uitstraling.

Het behouden van ons cultureel erfgoed voor
toekomstige generaties is van groot belang
en vandaag de dag wordt het conserveren
van onze architectuur gezien als een integraal
onderdeel van onze nationale identiteit.
Door het respecteren van alle verschillende
historische lagen die zich gedurende de tijd
hebben verzameld in een monument, kan
de focus van een restauratie liggen op het
beschermen van het bouwwerk zonder af
te doen aan haar authentieke uitstraling. Dit
suggereert een minimum aan interventies.
Door veroudering en verval van materialen
zijn echter vaak ingrijpende veranderingen
vereist om het monument constructief
gezien waardig te herstellen. Deze twee
conflicterende argumenten voeden dagelijks
verhitte discussies over het restaureren of
preserveren van monumenten met betrekking
tot de materialen en esthetiek. In de huidige
restauratiepraktijk worden traditionele
materialen zoals steen en beton vaak
toegepast, die duidelijk zijn te herkennen zijn in
het eindresultaat en zo vaak afbreuk doen aan
het beeld van het monument.

Waarom glas?
De dunne scheidingslijn tussen het oude en
het nieuwe kan worden belicht door subtiele
transparante interventies die zowel zichtbaar
als niet zichtbaar kunnen zijn. Transparantie
draagt tegelijkertijd bij aan de perceptie van
een monument in zowel haar originele als
geruïneerde staat en verstoort de relatie
tussen het gebouw en haar context niet. Glas
als materiaal kan met haar transparante en

1. Lida Barou (geboren in Athene in 1990) studeerde architectuur in Thessalië (Griekenland) en Delft
en studeerde in 2016 cum laude af aan de TU in Delft, richting Bouwtechniek op haar masterscriptie
Transparent Restoration. Ze werkt nu bij 4TU (een samenwerkingsverband van de vier technische
universiteiten in Nederland) en zet daar haar onderzoek naar restauratief glas voort. 2. De toren in haar
originele status (rechts). 3. Focuspunt: zuidoost façade 4. De variabele dikte van het glazen metselwerk
zorgt voor een betere verdeling van de krachten tussen het glas en het steen.

1

54ArchitectuurNL

54-55-56-57_master.indd 54 29-11-16 17:02

Gerelateerd