ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 83

ArchitectuurNL 06 2016 – pag. 83

Door: | 29-04-2021

Redactie ArchitectuurNL
Hoofdredacteur Peter de Winter
[email protected]
Eindredacteur Jacqueline Knudsen
[email protected]
Webredacteur Petra Starink
[email protected]

• Postbus 361 7000 AJ Doetinchem
• 088-294 48 27
• www.architectuur.nl

U kunt wekelijks kosteloos onze
digitale nieuwsbrief ontvangen via
architectuur.nl/aanmelden-nieuwsbrief
Daarnaast publiceren we op

Aan deze ArchitectuurNL werkten mee
Iwan Baan, Arthur Bagen, Lida Barou,
Iris Boesveld, Ossip van Duivenbode,
Kasia Gatkowska, Bas Gijselhart, Kirsten
Hannema, Hildegard Hick, Jeroen Junte,
Lewis Kahn, Monica Monté, Ruby Nefkens,
Jan Willem Schouten, Kim Myoung Sik,
Viveka van de Vliet, Martin Wengelaar.

Vormconcept impulsemedia.nl
DTP ZeeDesign
Druk Veldhuis Media
Uitgever Eisma Bouwmedia

Directie Eisma Mediagroep
Egbert van Hes, algemeen directeur
Rex Bierlaagh, adjunct directeur/uitgever

Advertenties
Jeroen van der Molen, accountmanager
[email protected]
Informatie over o.a. tarieven, afsluitdata
Karin Krabbenborg 088-294 49 34
[email protected]
Traffic ZeeDesign 0517-53 16 72
[email protected]

Lezersmarketing
Inge van Ditshuizen
Jacqueline Graven
[email protected]

ISSN 0366-2330

Beeld cover
3D keramiek van Olivier van Herpt,
zie pagina 64.

Abonneeservice Eisma Mediagroep
Daalakkersweg 2 – 72
5641 JA Eindhoven
088-22 666 48
[email protected]

Abonnementen
• Jaarabonnement

€ 335 (excl. BTW)
• Studentenjaarabonnement

€ 93,40 (incl. BTW)
• Proefabonnement

3 nummers € 36 (excl. BTW)
• Buitenland op aanvraag

Abonnementen kunnen op elk gewenst
tijdstip ingaan en lopen automatisch
door, tenzij uiterlijk 30 dagen voor de
vervaldatum bij onze abonneeservice
wordt opgezegd. Dit kan schriftelijk,
telefonisch of per e-mail.

Betaling abonnementen
Via automatische incasso of acceptgiro.
Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland
Postbus 769
8901BN Leeuwarden
Banknr: 0365061395
IBAN: NL81RABO0365061395
BIC : RABONL2U

Algemene voorwaarden
Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar gemaakt, in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opname of
enige andere manier, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze
uitgave op zorgvuldige wijze en naar
beste weten is samen gesteld, evenwel
kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of
volledigheid van de informatie. Uitgever
en auteurs aanvaarden dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard ook, die het gevolg is
van handelingen en/of beslissingen die
gebaseerd zijn op bedoelde informatie.
Gebruikers van deze uitgave wordt met
nadruk aangeraden deze informatie niet
geïsoleerd te gebruiken, maar af te gaan
op hun professionele kennis en ervaring en
de te gebruiken informatie te controleren.

Leveringsvoorwaarden
www.eismamediagroep.nl

Copyright © 2016
Eisma Bouwmedia,
Doetinchem

colofon

Actieperiode:

01-03-2017 tot

30-05-2017

Er komt het
eén en ander
naar u toe
Leg voor 13-01-2017 tot maar liefst
20% jubileumkorting vast.

Het Parador-jubileum komt eraan, met populaire
top-producten tegen jubileumprijzen. Bovendien
ondersteunen wij maar liefst 40 projecten, met
vloeren ter waarde van ieder € 4000,-. Iedereen
kan meedoen, ook u kunt projecten aanbieden!

Doe mee –
profiteer mee.
www.parador.nl

40 jaar 40 projecten

40 JAAR
4 0 P R O JE CTEN

83_colofon.indd 83 29-11-16 16:52

Gerelateerd