ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 27

ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 27

Door: | 29-04-2021

28 City gaming Architect Ekim Tan ontwikkelde Play the City als urban design tool, die moet voorkomen dat
stedelijke ontwikkelingen door tegengestelde belangen stagneren en die rekening houdt met dromen en wensen
van alle partijen. De game zorgt voor draagvlak, begrip, nieuwe inzichten en respect voor elkaar, en bewees haar

succes in steden in diverse landen. 32 Reputatieschade architect In 2016 vecht architect Tjeerd Dijkstra de
verbouwing van een door hem ontworpen kantoorgebouw in Edam tot woningen aan, omdat dit een ontoelaatbare

aantasting van zijn bouwwerk zou zijn, waardoor hij reputatieschade oploopt. Advocaat Ruby Nefkens duidt
de uitspraak in deze zaak. 34 The Rural Housing Studio Michiel Smits werkt sinds 2004 als architect in Kenia.

Doordat veel projecten daar de westerse ontwerpen bouwlogica volgen en constructieve overdracht ontbreekt, is
de impact klein en van korte duur. Daarom ontwikkelt Smits in zijn promotieonderzoek een nieuwe methodiek voor

bouwkundigen om Kenianen te adviseren hoe zij zelf verbeterde woningen kunnen bouwen en onderhouden.

KENNISnl

27

27_tabbladkennis.indd 27 28-11-17 16:21

Gerelateerd