ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 28

ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 28

Door: | 29-04-2021

Effectief
plannen

maken met
elkaar

Als ArchitEct
kAn jE blijkbAAr
jE ziEl En
zAlighEid in EEn
ontwErp lEggEn
En tEgElijkErtijd
sociAAl En
Economisch
gEziEn EEn
monstEr
crEërEn

Ekim Tan

28-29-30-31_interview.indd 28 28-11-17 16:37

Gerelateerd