ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 29

ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 29

Door: | 29-04-2021

Effectief
plannen

maken met
elkaar

Ze is bang dat we alle verworvenheden van tijdens de crisis in een rap tempo aan

het verliezen zijn om weer in oude patronen vervallen. Het lijkt er namelijk op dat er

alleen aandacht is voor aantallen wooneenheden en wel zo snel mogelijk. Dat staat

op gespannen voet met city gaming. Deze urban design tool moet voorkomen dat

stedelijke ontwikkelingen door tegengestelde belangen stagneren door rekening te

houden met dromen en wensen van alle partijen. Ekim Tan is de 28ste kandidaat in de

interviewestafette.

City gaming laat zien wat
wel en niet redelijk is

29

INTERVIEW

28-29-30-31_interview.indd 29 28-11-17 16:37

Gerelateerd