ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 34

ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 34

Door: | 29-04-2021

The Rural
Housing
Studio
Michiel Smits werkt sinds 2004 als pro bono bouwkundige

en architect in rurale gebieden in Sub-Sahara Afrika.

Hij bouwde er onder andere scholen, weeshuizen en

woningen. In zijn masterthesis aan de TU Delft onderzocht

hij de impact van zijn gebouwde projecten op de lokale

bevolking. Doordat deze projecten de westerse ontwerp-

en bouwlogica volgen en constructieve overdracht

ontbreekt, bleek de impact klein en van korte duur. Daarom

ontwikkelt Smits in zijn promotieonderzoek aan de TU

Delft een nieuwe methodiek voor bouwkundigen om rurale

bewoners in Kenia te adviseren hoe zij zelf verbeterde

woningen kunnen bouwen en onderhouden, passend bij

hun capaciteiten.

Michiel Smits is architect en voorzitter van
stichting Back2africa, universitair docent aan
de TU Delft, vierdejaars PhD onderzoeker en
betrokken bij het Avans lectoraat Innovatie
Bouwproces en Techniek. Sinds 2004 werkt
Michiel als pro-bono bouwkundige en architect
in rurale gebieden in Sub-Sahara Afrika. Hij
bouwde meerdere projecten onder andere
scholen, weeshuizen, gemeenschapscentra
en woningen in Ghana en Kenia. Ondanks dat
op sommige gebieden de levensstandaard
verbeterde (zorg, scholing en andere
voorzieningen), had de meerderheid van de
gezinnen en gemeenschappen moeite om in
hun primaire levensbehoeften te voorzien. In
zijn masterthesis aan de TU Delft onderzocht
hij de impact van zijn gebouwde projecten op
de lokale bevolking. Doordat deze projecten
de westerse bouw- en ontwerplogica volgden
(typologie, bouwmethoden en materialen) was
er een gebrek aan klimatologische en culturele
contextualisering. Daarbij observeerde hij dat
er structureel in alle fasen van het ontwerp- en
bouwproces een gebrek aan bewoners- en
gebruikersparticipatie was. Daardoor werd
er een externe afhankelijkheid gecreëerd.
Vanwege een gebrek aan kennis en middelen
bij de lokale gemeenschap werden gebouwen
en woningen niet of nauwelijks onderhouden,
een vaak gehoorde klacht binnen de
ontwikkelingshulpsector. Men biedt vaak
kant-en-klare oplossingen aan, gerealiseerd
met duur gereedschap, materialen en arbeid.
Ondanks dat veel stichtingen pretenderen
gebruik te maken van lokale arbeid, sluiten de
gekozen bouwoplossingen vaak niet aan bij de

1. Michiel Smits in Mount Elgon Kenia waar in 3 weken tijd een traditionele testwoning/keuken werd
gebouwd (2014). 2. De gemeenschap die meehielp bij de bouw van de testwoning/keuken. De gehele
bouw kwam met de hand en enkel met beschikbare gereedschappen, natuurlijke lokale materialen en
kennis tot stand. 3. Huizenproject in Kenia waar Michiel Smits als MSc student (TU Delft) in 2011 regie
aan gaf.

1

34ArchitectuurNL

34-35-36-37-38-39_michielsmits.indd 34 28-11-17 11:30

Gerelateerd