ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 36

ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 36

Door: | 29-04-2021

familie elke dag een logboek bij welke
gemeenschapsbewoner wat heeft geïnvesteerd
in de bouw van hun woning en wat zij
als tegenprestatie hebben afgesproken.
Tegelijkertijd zal de bouwkundige/architect
actief evalueren hoe bouwkennis aan de
bewoners en betrokken overgedragen wordt,
en testen of de kennis zonder hulp opnieuw
toepasbaar is (zelfredzaamheid).

Veldexperiment
Om zijn methodiek te testen is Michiel
Smits met drie teams en één controleteam
gestart aan The Rural Housing Studio, een
veldexperiment op Mount Elgon in Kenia. Elk
team bestaat uit een internationale architect
en een derdejaars bouwkundestudent (stage)
van Avans Hogeschool. De teams hebben
een familie toegewezen gekregen en testen
in vijf maanden tijd Smits methodiek. De
teams analyseren hun families en omgeving
uitvoerig, maken ontwerpalternatieven, om
vervolgens ook daadwerkelijk de familie te
helpen bij het bouwen van hun nieuwe woning.

De architecten geven de student één op één
begeleiding, in het veld wisselen zij elke dag
hun verantwoordelijkheden. De opgedane
bouwkennis door de teams zal overgedragen
worden aan de families en hun gemeenschap.
Hierdoor zal iedereen onderdeel zijn van het
leerproces en hopelijk in staat zijn om voor
zichzelf en elkaar, zonder de hulp van buitenaf,
verbeterde woningen te bouwen.
De ervaringen van de teams zijn te volgen
via de website The Rural Housing Studio en
Facebook.

Evaluatie en uitkomsten onderzoek
De leden van de drie teams wisselen per dag
van rol als actor of observator. Hierbij gebruikt
de actor de eerder beschreven methoden
en stappen. De observator bekijkt of zijn
teamgenoot conform de methodiek handelt en
wat de positieve effecten en negatieve effecten
zijn van zijn of haar handelen. De observator
kan indien nodig ingrijpen, of de teamgenoot
van advies/feedback voorzien. Daarnaast
houden de teams per hoofdstuk bij wat er goed

gaat en wat mogelijk niet werkt.
De impactanalyse, in de vorm van diepte-
interviews voor en na het gebruik van de
methodiek, zal evalueren of er een positief
effect is op de zelfredzaamheid van de
bewoners en hun gemeenschap. Hierbij wordt
er gekeken of de familie in staat is om hun
huis zonder financiële of materiele externe
ondersteuning te onderhouden, uit te breiden
of te dupliceren. Deze resultaten worden
vergeleken met die van de controlegroep die
zonder ondersteuning een woning opleveren.
Dit alles bij elkaar vormt de totale feedback
van het promotieonderzoek en zal gebruikt
worden om een definitieve conceptversie van
de methodiek te schrijven.

Vervolgonderzoek
Helaas is er door de beschikbare tijd en
middelen, alleen ruimte voor een conceptversie
binnen het promotieonderzoek van Michiel
Smits. De uitkomsten van het onderzoek zijn
beperkt door de bescheiden omvang van de
test, de specifieke context (Mt. Elgon Kenia) en
doelgroep. Op dit moment is Smits in gesprek
met meerdere grote ontwikkelingsorganisaties
om binnen zijn postdoctoraal onderzoek de
ontwikkelde methodiek verder te ontwikkelen.
Hierbij hebben al verscheidene lokale
organisaties en kennisinstituten in Uganda,
Tanzania en Kenia aangegeven deel te willen
nemen. Smits hoopt zijn Rural Housing Studio
internationaal en intercontinentaal op de kaart
te zetten, om lokale gezinnen een zelfredzaam
woonalternatief aan te bieden.

4. Onderzoeksassistent Beata Duda, Michiel Smits en gemeenschapsspecialist Geoffrey Ngeywa halen
de laatste goedkeuring voor het project The Rural Housing Studio bij de lokale overheid in Mount
Elgon Kenia, augustus 2017. 5. Smits bij de immigratiedienst in Eldoret, de laatste halte van 8 maanden
voorbereiding voor het project. De corruptieklachtenbrievenbus was een wat vreemde anticlimax van
het gehele proces. Mount Elgon Kenia, september 2017. 6. Oktober 2017: De teams en de infrastructuur
zijn klaar om het project tot een succes te maken. Medio november zijn de teams druk bezig met de
bouw van hun oplossing. 7. Lokale dakdekker legt riet tijdens de bouw van een testwoning in 2014 in
Mount Elgon Kenia.

4 5 6

Tekst Michiel Smits 36ArchitectuurNL

34-35-36-37-38-39_michielsmits.indd 36 28-11-17 11:30

Gerelateerd