ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 42

ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 42

Door: | 29-04-2021

Architectuur
voelen,
maken

en doen
Om gOed
te kunnen
bOuwen mOet
je mAteriAlen
begrijpen. dAt
fysieke Aspect
geeft plezier in
het Ontwerpen. Kalkhennephuis, Oudega

42-43-44-45-46-47_platformwerkstatt.indd 42 28-11-17 11:39

Gerelateerd