ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 46

ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 46

Door: | 29-04-2021

biedt geen constructieve oplossing voor het huisvestingsvraagstuk.’ De
jonge architecten zijn er van overtuigd dat natuurlijk bouwen geen trend
is maar iets blijvends. ‘Vergeet niet, er is eeuwenlang gebouwd met leem
en hout. Alleen de afgelopen zestig, zeventig jaar zijn beton en kunststof
gemeengoed geworden. Daar komen we nu dus van terug.’

Niet dogmatisch
Eigenlijk willen Vleugels en Groeneveld geen nadruk leggen op hun
natuurlijke materiaalgebruik. ‘Een reguliere architect vraagt toch ook
niet constant of de opdrachtgever steenwol of glaswol als isolatie wil?’
Vleugels vult aan: ‘Maar voordat een opdrachtgever met ons in zee gaat
zeggen we wel: besef dat je een huis krijgt uit natuurlijke materialen. Als
er details zijn die beter in beton uitgevoerd kunnen worden, dan doen
we dat. Bij het Hennephuis hebben we zelfs dakplaten van zink gebruikt,
omdat wij die hierbij mooier vonden. Maar dat doen we dan heel bewust.’
Een hardnekkig vooroordeel over houtbouw is dat het alleen geschikt
is voor kleinschalige woningbouw. Maar het leent zich juist uitermate
goed voor binnenstedelijk verdichting, meent Groeneveld. ‘Het is snel,
duurzaam en praktisch. Bovendien worden er veelal lokale houtsoorten
als vuren gebruikt, waardoor de impact op mondiale problemen als het
milieu of olieconflicten veel lager is.’

Goedkoop deklaagje
Een bijkomend voordeel van hoogwaardige materialen als leem en hout
is dat ze ook hoogwaardig verouderen, zegt Vleugels. Een voorwaarde
daarbij is vakmanschap. ‘Een houtconstructie moet mooie verbindingen
hebben en leem moet strak en compact worden aangebracht.’ Maar ook
moet er nog een forse mentaliteitsslag worden gemaakt bij de gebruikers.
Groeneveld: ‘Van architectuur wordt smetteloosheid verwacht. Sinds het

4. Het Charcoal House in de Waterwijk in Rotterdam is opgetrokken in
dampopen houtskeletbouw, geïsoleerd met houtwol en afgewerkt zwart
geblakerd Naoshima hout. 5. Het interieur is zeer open van opzet, met
een grote vide en een tussenetage. Materialen zoals leem, multiplex, en
gelamineerd constructiehout zijn zichtbaar aanwezig. 6. Het Charcoal huis
heeft afgeschuinde hoeken, zo ontstaan er geen smalle ‘laantjes’ langs het
gebouw. Een groot raam in de noordwestelijke gevel biedt uitzicht over het
water. 7. Architecten Niels Groeneveld (staand) en Raoul Vleugels vormen
samen Werkstatt.

4 5

een krAs Op glAs
Of mOs Op betOn
OOgt Al snel
treurig mAAr
Op bAkstenen Of
hOut krijgt een
gebOuw pAtinA

46ArchitectuurNL Tekst Jeroen Junte

42-43-44-45-46-47_platformwerkstatt.indd 46 28-11-17 11:39

Gerelateerd