ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 9

ArchitectuurNL 06 2017 – pag. 9

Door: | 29-04-2021

Hij is haast niet te missen. Wie door de Handelstraat in Hardinxveld-Giessendam rijdt, kan niet
om de knaloranje toegangsdeur heen. Achter de dubbele deur bevinden zich het kantoor en de
productiehal van Deurenfabrikant Van der Plas. Het bedrijf produceert deuren voor de buitenschil in
alle soorten en maten. Tot hun klantenkring behoren onder andere timmerfabrikanten, aannemers
en renovatiebedrijven. ‘We doen het graag een beetje anders’, vertelt directeur Vincent van de Vrie
terwijl hij naast de nieuwe voordeur staat. Volgens hem weet nog lang niet iedereen wat er kan op
het gebied van ontwerp en uitstraling van deuren. ‘Veel deuren worden seriematig geproduceerd.
Toch zie je dat steeds meer mensen gaan voor onderscheidend vermogen. Uiteraard gekoppeld
aan veiligheid. Een deur is meer dan alleen een toegang.’
Matthijs Mulckhuijse, technisch manager bij Deurenfabrikant Van der Plas, grapt: ‘Over die kleur
kun je natuurlijk van mening verschillen. Maar het tekent wel de mogelijkheden die er zijn. Zo
kozen we bewust voor kleinere ruiten in een gevarieerd patroon. Aan de buitenzijde zit er een
vaste glassponning, zodat openstaande verstekken tot het verleden behoren. Ook aan de
inbraakwerendheid is gedacht. De deurnaalden van Alprokon hebben een inbraakwerendheid van
15 minuten.’

Slanke deur met hoge
isolatiewaarde
Het Bouwbesluit 2012, de BENG-norm of het
Politiekeurmerk Veilig Wonen stellen strenge
eisen op het gebied van kwaliteit en prestaties.
Volgens Van de Vrie zijn er op het gebied
van deurontwerp de nodige uitdagingen.
‘De timmerwereld is een conservatieve
markt. Na de crisis zijn mensen toch nog
terughoudend met het uitproberen van nieuwe
ontwikkelingen. Wij zijn graag een beetje
rebels. Onze ECOgarantdeur is daar een
voorbeeld van.’ Mulckhuijse vult aan: ‘Gek
genoeg worden deuren niet altijd meegenomen
bij het berekenen van de energieprestaties.
Terwijl we de U-waarde van de deuren sterk
naar beneden kunnen brengen. Hierin wordt
de warmtegeleiding uitgedrukt. Hoe lager deze

waarden, hoe beter de warmteweerstand. Dit heeft tot gevolg dat deurproducenten steeds dikkere
deuren gaan maken.’ Aan een zwaarder deurtype kleven echter nadelen. Het gewicht verlaagt het
gebruiksgemak en de deur kan gaan doorhangen. Mulckhuijse hierover: ‘Tegen de marktbeweging
in ontwikkelden wij een lichtere deur met een deurdikte van slechts 54 millimeter. Ook op het
gebied van duurzaamheid proberen we vooruit te lopen. Zo maken we onze ECOgarantdeur
uitsluitend van Europese materialen.’

Vormstabiliteit
Volgens Van de Vrie wordt het belang van deuren vaak onderschat. Hij weigert de deur dan ook
te zien als enkel en alleen een goede toegangsoplossing. ‘De deur staat symbool voor een veilige
thuishaven. Die veiligheid moet je dan ook kunnen waarborgen. Vormstabiliteit is bijvoorbeeld
belangrijk. Deuren bevatten vocht. Onder invloed van weersomstandigheden kan een deur krimpen
of juist uitzetten. Een deur kan dan gaan kromtrekken. Het deurblad bolt naar buiten toe. Een
aluminium deurnaald reageert precies andersom en bolt naar binnen. Zo ontstaat er een corrigerende
werking. Alprokon-deurnaalden reduceren het kromtrekken met 40 procent.’ Bij Deurenfabrikant Van
der Plas worden uitsluitend deuren ontworpen en gefabriceerd. Deurnaalden en hang- en sluitwerk
worden via toeleveranciers geleverd en vervolgens als totaalpakket aangeboden.
Volgens Van de Vrie is het belangrijk om goede afspraken te maken met je partners. ‘Om
een kwalitatief sterke deur te maken, kunnen we niet om elkaar heen. Hang- en sluitwerk en
deurnaalden worden immers niet hier ontworpen. Het is daarom belangrijk om deze leveranciers
als volwaardige partners te zien. We maken graag gebruik van elkaars expertise. Door samen op te
trekken, kunnen wij de beste en mooiste deuren maken.’

1. Alprokon deurnaalden reduceren het
kromtrekken van deuren met 40 procent. 2.
Deurenfabrikant Van der Plas ontwikkelde een
sterke lichte deur met een deurdikte van slechts
54 millimeter. 3. De onverwoestbare haakschoten
staan garant voor een hoge inbraakwerendheid.

De rubriek Praktijkcase is een samenwerking
tussen een fabrikant en het vakblad
ArchitectuurNL. Op deze pagina’s laat de
fabrikant zien hoe een product of dienst
wordt toegepast in een project en hoe hij kan
samenwerken met bouwtechnici, constructeurs
en/of architecten

1

2 3

9 ArchitectuurNLFotografie Fotobureau Roel Dijkstra

Praktijkcase

08-09_praktijkcasealprokon.indd 9 28-11-17 09:53

Gerelateerd