ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 17

ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 17

Door: | 29-04-2021

Mei architects and planners uit Rotterdam won
in 2013 de selectie voor de herbestemming
van loods Fenix I. Op de bestaande Fenixloods
komen 212 nieuwe loftappartementen die
flexibel zijn in te delen, zowel horizontaal als
verticaal. De voormalige loods wordt gevuld
met een parkeergarage met daaromheen
kadewoningen, commerciële ruimtes en
huisvesting voor de dans- en circusopleidingen
in het Cultuur Cluster. Om het gebouw goed
toegankelijk te maken, loopt er een passage
dwars door het gebouw van de Veerlaanzijde
naar de Rijnhavenzijde. Glazen wanden in de
passage bieden een blik in het Cultuur Cluster.
‘Zo kan de hele community in de loods elkaar
zien en tegenkomen’, legt architect Robert
Platje van Mei architects and planners uit.

Reynaers in bouwteam
Omdat de vele gevelpartijen in het ontwerp
elk een eigen PvE hebben, vroeg ontwikkelaar
Heijmans aan Reynaers Aluminium om plaats te
nemen in het bouwteam. ‘Het was mijn taak om
het architectonische ontwerp te vertalen naar
onze systemen’, aldus Gerard Meijer, technisch
adviseur bij Reynaers. ‘Daarbij is rekening
gehouden met de vereiste isolatiewaarde,
akoestische waarde, wind- en waterdichtheid
en brandwerendheid. Waar Mei specifieke
wensen had, zoals daglichtmaximalisatie,
zonwering of volledige transparantie, hebben
we samen naar het juiste profiel gezocht.’
Robert Platje van Mei is erg te spreken over de
samenwerking met Reynaers: ‘Omdat Gerard
vanaf het begin erbij betrokken was, konden
we tijdens het ontwerpproces al detailkeuzes

maken en het ontwerp uitvoerbaar maken. Voor
Heijmans werd het bouwplan meteen concreet,
waardoor hun budgetten beter waren te sturen.’

Gevels nieuwbouwvolume
Het ontwerp van Mei is een architectonisch
aflopend volume. De kant van de Rijnhaven sluit
met negen bouwlagen aan op de hoogbouw
van de Kop van Zuid. Aan de Veerlaan is het
aantal bouwlagen verkleind naar zes om
aan te sluiten op de lagere bebouwing van
Katendrecht en de binnentuin meer zonlicht
te geven. ‘Bij de lofts aan de Rijnhavenzijde
is het grandioze uitzicht een enorme
meerwaarde’, zegt Platje. ‘Daarom wilden we
een volledig transparante gevel met zo min
mogelijk profielonderbrekingen tussen de
betonschijven.’ Tussen elk stramien van
4,30 meter maakte gevelbouwer Van Hoesel
een tweedelige hefschuifpui van vloer tot
plafond met het door Reynaers geleverde
profiel CP 130.
De borstwering van de buitenruimte bestaat uit
volglazen panelen, waartussen per stramien
speciaal ontwikkelde ‘mijmerbeugels’ met
strekmetaal zijn geplaatst. De continue
herhaling van deze beugels geeft het gebouw
een industrieel karakter dat past bij de haven
en maakt de loftappartementen telbaar. Bij de
binnengevels met galerijen en uitkragende
balkons is de daglichtmaximalisatie een
prioriteit, met name voor de lager gelegen
verdiepingen. Reynaers adviseerde hier
de inzet van het profiel SL 38, dat om zijn
ultrasmalle aanzichtsbreedte normaliter wordt
gebruikt bij renovaties. In de hoekwoningen

aan de galerijzijde wordt een brandwerende
variant van profiel SL 38 toegepast samen met
inbraakwerend beslag met WK2.

Gevels bestaande loods
De nieuwbouw en de bestaande loods staan
los van elkaar door een incisielaag die uit een
enorme stalen vakwerkconstructie bestaat.
Hier komen ook woningen met een aluminium
vliesgevel CW 50 en harmonicapuien. Om
vertroebeling door gordijnen te voorkomen en
de laag een eenduidig ritme te geven, zijn de
verticale stijlen voorzien van een additioneel
profiel, dat overdag voor schaduwwerking zorgt
en ’s nachts van onderaf wordt aangelicht.
In de plint zijn de smalle stalen profielen in de
bestaande gevelopeningen vervangen door het
ultraslanke renovatieprofiel SL 38. In de nieuwe
gevelopeningen aan de Rijnhavenkade en de
gevels van de arcades aan de Veerstraat is er
gekozen voor het standaardprofiel CS 77. Dit
zwaardere profiel is beter bestand tegen het
intensieve gebruik van bijvoorbeeld deuren
in de hier geplande commerciële ruimtes.
Bovendien speelt daglicht hier een minder
belangrijke rol. Om brandoverslag naar de
bovengelegen verdieping te voorkomen, krijgt
het sheddak op de eerste verdieping van
de loods een brandwerende vliesgevel met
eveneens brandwerende standaardprofielen.
‘Door slanke profielen in de oorspronkelijke
gevelopeningen te gebruiken en bij nieuwe
gevelopeningen wat bredere kozijnprofielen
zonder negge toe te passen, kun je de
verschillende tijdlagen goed aflezen’, voegt
Platje toe.

De rubriek Praktijkcase is een samenwerking tussen een fabrikant en het vakblad ArchitectuurNL. Op deze pagina’s laat fabrikant Reynaers Aluminium zien
hoe zijn producten worden toegepast in het project Feniksloods I en hoe hij samenwerkt met architecten. Meer informatie? www.reynaers.nl.

43

Praktijkcase

17 ArchitectuurNL

16-17_feniksreynaers.indd 17 26-11-18 12:18

Gerelateerd