ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 24

ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 24

Door: | 29-04-2021

Wessel van Beerendonk (1990) behaalde in 2012 zijn
bachelor Architecture and Construction engineering
aan de Technische Universiteit Eindhoven. In
2014 studeerde hij cum laude af in Architectuur
aan de TU Delft op de toepassing robotgestuurde
bouwprocessen voor architectonisch ontwerp.
Tijdens zijn studie werkte hij twee jaar als assistent-
engineer bij de Oskomera Group. In 2015 richtte hij
samen met Léon Spikker en Lucas ter Hall Studio
RAP op. RAP timmert al een paar jaar met succes
aan de weg. Zo won het bureau de ARC16 Innovatie
Award en de Nederlandse Bouwprijs 2017. Ook kreeg
RAP in 2016 van het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie in de categorie Talentontwikkeling een
geldbedrag van € 25.000 voor onderzoek naar
de mogelijkheden van digitaal ontwerpen en
produceren.

Studio RAP staat voor Robotics, Architecture and Production en
houdt kantoor in het Innovation Dock op RDM Rotterdam. Wessel van
Beerendonk, Léon Spikker en Lucas ter Hall begonnen het bedrijf in
2015 direct na hun afstuderen aan de TU Delft zonder noemenswaardige
praktijkervaring. Wat hen dreef was passie voor robotica en frustratie over
het gebrek aan innovatie in de bouwsector.
Het idee achter RAP is een ontwerp- en fabricagestudio in het
leven roepen waarbij digitale ontwerptechnieken en innovatieve
productiemiddelen de hoofdrol spelen. Wessel van Beerendonk
en zijn kompanen willen de rol van architect en producent laten
samensmelten, om zo te komen tot digitaal bouwmeesterschap.
Vanuit nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitale ontwerp- en
productietechnieken wil RAP slimmere en duurzamere gebouwen
ontwerpen met een eigen, unieke architectonische expressie.

Is beginnen uit frustratie wel zo’n goed uitgangspunt?
Dat van frustratie is wel eens gezegd, maar ik zou het liever willen
aanvliegen vanuit kansen zien en benutten. Om als architect relevant te
zijn, moet je een antwoord hebben op de grote mondiale vraagstukken.
Die vragen proberen we in elk project te onderzoeken en daar waar
mogelijk te beantwoorden. Door innovatie te omarmen en actief te
ontwikkelen, lukt ons dit. Toen we onze studio begonnen, zagen we
enorme mogelijkheden in technologie. Deze mogelijkheden waren
in elk geval sterker dan onze frustraties. Zoals je waarschijnlijk
weet, heeft het digitale tijdperk ongekende mogelijkheden met zich
meegebracht in vormvrijheid en complexiteit. Helaas kon je als architect
die mogelijkheden nog niet zo makkelijk omzetten naar fysieke
maakbaarheid. Inmiddels zijn we dertig jaar verder. De maaktechnieken
zijn zodanig ontwikkeld dat digitale fabricage binnen handbereik is
gekomen, ook in ons vak dat zich kenmerkt door het samenstellen van
grote hoeveelheden goedkope elementen. Wat daar mooi aan is, is dat
je je digitale ontwerp direct op een architectonische schaal door robots
kunt laten maken. Hierin zagen wij de kans om iets met onze frustratie te
doen.

Leg uit?
De combinatie van computational design en digitale fabricage stelt ons
in staat om maatoplossingen te bieden voor complexe architectonische
opgaves. De kracht van computational design is dat je een enorme
hoeveelheid data kunt verwerken en afwegen in een ontwerp. Digitale
fabricagemethoden maken het vervolgens mogelijk om dit complexe
ontwerp betaalbaar te realiseren. We zien dat de architectuur nog
steeds doorbouwt op de pilaren van het modernisme. Dit resulteert
in een vormentaal die monotoon, serieel en vlak is en gebaseerd op
massaproductie. Maar als je, zoals wij, digitaal ontwerpt en met robots
produceert, kan je dat modernisme afwerpen.

Kan je daar een voorbeeld van geven?
Een van onze eerste projecten was Skilledin Office. We optimaliseerden
de vorm van de houten koepelconstructie met een digitale form-
finding methode op zo’n manier dat hij er niet alleen goed uitziet,
maar constructief ook slim is. Dankzij form-finding ontstond er een

24ArchitectuurNL Tekst Peter de Winter Fotografie Martin Wengelaar

22-23-24-25-26-27_interviewrap.indd 24 26-11-18 12:19

Gerelateerd