ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 29

ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 29

Door: | 29-04-2021

Er zijn
divErsE

maniErEn
om toE tE

trEdEn,
zoals

inkoop,
ingroEi of

hEt nEmEn
van EEn

lEning
bij hEt

burEau

Partner worden,
wat komt erbij kijken?
Wanneer je werkt bij een architectenbureau kom je op een gegeven moment voor de keuze te
staan: ‘word ik partner, blijf ik medewerker of start ik mijn eigen bureau?’ Die beslissing hangt af van
je ambities, maar ook van de juridische en financiële aspecten. Over de juridische aspecten ga ik
het hier hebben. Wat moet je weten – een overzicht in een notendop

Rechtsvorm
Welke rechtsvorm heeft het bureau waar je toetreedt? Een B.V. en een V.O.F. /maatschap komen
veel voor. Als je aandeelhouder wordt van een B.V. kun je als persoon aandeelhouder worden,
maar je kunt ook kiezen voor het zelf oprichten van een B.V. die aandeelhouder wordt. Hetzelfde
geldt voor partner worden in een V.O.F. of maatschap, dat kun je als persoon doen of met een
eigen B.V. Voordeel van het laatste is dat je niet snel persoonlijk aansprakelijk zult zijn. Maar een
keuze voor het één of ander heeft ook fiscale consequenties. In de praktijk wordt veel gekozen
voor het oprichten van een eigen B.V. die deelneemt.

Toetreding
Er zijn verschillende manieren om toe te treden. Zo kun je denken aan inkoop. Dan moeten de
aandelen gewaardeerd worden. Je kunt ook denken aan ingroei, waarin je in een aantal jaar
groeit naar het volwaardig deelnemen in de winst. Een andere variant is het nemen van een
achtergestelde lening bij het bureau.

Onderzoek
Treedt niet toe zonder onderzoek. Dit wordt ook wel Due Dilligence genoemd en betreft een
onderzoek naar de jaarrekeningen en naar de risico’s, zoals schulden en verplichtingen. Mochten
er claims zijn die betrekking hebben op het verleden, zorg er dan voor dat je daarvoor gevrijwaard
wordt. En vanzelfsprekend kan dat ook door het bureau gevraagd worden voor claims die jij
wellicht zult meebrengen.

Overeenkomsten
Als toetredend partner zul je verschillende overeenkomsten moeten sluiten. Denk daarbij
aan een aandeelhoudersovereenkomst en als bestuurder ook aan een management- of
arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat de verschillende rechten en plichten goed geregeld
worden, onder andere over omzet, winstdeling, besluitvorming en informatievoorziening. Mocht
je eigen klanten hebben, regel dan ook van wie die straks worden en doe dat ook voor nieuwe
klanten.

Vertrek
Het is belangrijk dat ook jouw vertrek geregeld is, zowel bij objectieve omstandigheden
(bijvoorbeeld je start een eigen bureau of je verlaat de architectuur) als bij subjectieve
omstandigheden (bijvoorbeeld frictie of arbeidsongeschiktheid). Hoe krijg je het geld dat je in het
bureau gestoken hebt bij toetreden weer terug? En andere praktische zaken.

Auteursrecht
En last but not least: wie is de auteursrechthebbende op het werk dat je verricht hebt toen
je toetrad en tijdens het partner zijn? De wet regelt dat het auteursrecht op al het werk dat in
loondienst is gemaakt automatisch toekomt aan het bureau als werkgever. Wil je dat anders, dan
moet dat goed afgesproken zijn. Ook bij een eventueel vertrek is het fijn als al afgesproken is dat je
vrij bent om het werk waaraan je zelfstandig of samen met anderen hebt gewerkt, kunt gebruiken
in je portfolio en acquisitie. Ook is goed dat afgesproken is wat het bureau daar nog mee kan.

En tot slot nog een belangrijke tip: win voorafgaand advies in, ook op fiscaal gebied. Zo geeft de
BNA een cursus over de juridische, financiële en commerciële aspecten van het partner worden.

RECHT VOLGENS RUBY

29 ArchitectuurNLTekst Ruby Nefkens, advocaat intellectueel eigendom, ICT, design, architectuur, kunst, media

29_ruby.indd 29 26-11-18 15:15

Gerelateerd