ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 37

ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 37

Door: | 29-04-2021

voorbijgangers een blik in het interieur. Vanaf de straat kun je zien wat er
gebeurt.’ De achterliggende binnenhal is intact gehouden als plek waar
iedereen samenkomt. De kleur- en materiaalkeuze versterkt de kwaliteit
van het industriële monument.
Centrale plek in LocHal is de enorme bibliotheekzaal in de binnenhal. Een
brede trap met terrassen voert naar de co-werk verdieping; de trap is ook
een plek om te lezen, te werken of te discussiëren. De grote leestafels
in de binnenhal kunnen ook worden weggereden; grote verschuifbare
doeken maken het mogelijk grote en kleine werkruimtes te isoleren of de
trappartijen te transformeren tot theater- of lezingenruimte. ‘Deze doeken
zijn ontwikkeld door Inside Outside van Petra Blaisse met het lokale
Textiel Museum.’ Boven de glazen voorgevel hangt een vier meter diepe
uitkraging: het Stadsbalkon. ‘Dit is een extra multifunctionele ruimte met
uitzicht op de binnenhal én de stad.’

Geometrische patronen
In de visie van Civic staat een gebouw nooit op zichzelf maar staat het
in verbinding met zijn omgeving. In Tilburg kreeg Civic de mogelijkheid
om twee elementen te verbinden met de herinrichting van de
Willem II-passage voor fietsers en voetgangers in hetzelfde spoorgebied.
In plaats van een donkere tochtige tunnel, zoals je die vaak ziet, is
met een spannend ontwerp van glas, licht en geometrische patronen
een blikvanger gecreëerd die stadsbewoners als het ware naar de
spoorwegzone leidt, waar ook LocHal ligt. Aan de stadskant loopt
de passage uit op een prominente winkelstraat met karakteristieke
bakstenen huizen. ‘Daar hebben we naar gerefereerd met glazen
bouwelementen in de vorm van bakstenen.’ Daarnaast zijn aspecten
als veiligheid en bereikbaarheid belangrijk. ‘We hebben een lichtwand
ontworpen die mensen intuïtief begeleidt door de tunnel. Achter de

glaselementen zitten leds die het glas oplichten in wisselende patronen.
Heel subtiel, want het moet geen kermis worden.’
Civic hanteert een ruime definitie van wat publieke architectuur is.
Kwekkeboom: ‘Dat kan ook woningbouw zijn, mits er een bredere
relevante opgave in wordt geadresseerd. We zijn het in Nederland ietwat
vergeten maar dit is een heel klassieke opvatting van architectuur.’
Deze opgave kan de energietransitie zijn maar ook hoe de skyline van
Amsterdam wordt gedefinieerd. Een woongebouw staat nu eenmaal
in verbinding met zijn omgeving. ‘Welke impact heeft een verdicht
wooncomplex met gestapelde appartementen op de stadsomgeving? Die
vraag maakt zo’n opdracht voor ons interessant.’

Publiek belang
In het brede domein van de publieke architectuur heeft Civic een vijftal
focuspunten onderscheiden: naast cultuur zijn dat publiek, landschap,
kennis en wonen. Op tafel ligt een stevig boekwerk waarin de vier
architecten de vijf visies uiteen uiteenzetten. Het drukwerk is tot in de
puntjes verzorgd en de renderings zijn soms nauwelijks te onderscheiden
van echt fotomateriaal. Door deze professionele aanpak heeft Civic
snel naam gemaakt. Zo kreeg het bureau de BNA-Next Step Award,
die bestaat uit 10 duizend euro en een bouwopdracht van ontwikkelaar
Synchroon op een kavel in het Amsterdamse Buiksloterham. Daarnaast
kreeg Kwekkeboom een individuele onderscheiding met Arc Talent
Award 2017. ‘Wij zien dat als een gezamenlijke prijs’, aldus de laureaat.
‘Mensen zien nu eenmaal graag één gezicht in een magazine of op een
podium, een beetje een ouderwetse opvating.’
De landschappelijke interesse van Civic blijkt uit een schetsontwerp voor
een bezoekerscentrum op de nieuwe eilanden in de Markerwaard. ‘Hoe
kunnen we natuur beleven in een drukbevolkt land als Nederland, dat

3

37 ArchitectuurNL

34-35-36-37-38-39_platform.indd 37 26-11-18 13:12

Gerelateerd