ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 55

ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 55

Door: | 29-04-2021

Op mondiaal niveau door het ontwerpen van
woningen die zichzelf in stand kunnen houden
met behulp van duurzame en herbruikbare
bouwmethoden die positief zijn voor het
milieu. Op lokaal niveau door het ontwerp af te
stemmen op het lokale klimaat op Java, waarbij
optimaal gebruik wordt gemaakt van de lokale
omstandigheden. En op microniveau door een
perfect binnenklimaat te creëren voor gezonde
leefomstandigheden.

Stap 1: vormgeven met het klimaat
Uit mijn uitgebreide onderzoek naar lokale
architectuur in vier verschillende klimaatzones
(warm-vochtig, warm-droog, continentaal
en koud) heb ik een aantal principes
geleerd. In een tropisch klimaat moeten
de gebouwen gemaakt zijn van natuurlijke,
doorlaatbare materialen, van de grond getild
om overstromingen te voorkomen en extra
ventilatie te bieden. Bovendien moeten ze
beschikken over enorme overhangende
daken die het huis beschermen tegen direct
zonlicht en regen. Gangen en afsluitingen zijn
ongewenst.
Het nog steeds bestaande voorbeeld van waar
deze principes zijn toegepast, is Kampung Naga
in Indonesië. Natuurlijk zijn lokale traditionele

MASTER AMONG MASTERS

55 ArchitectuurNL

54-55-56-57_master.indd 55 26-11-18 15:16

Gerelateerd