ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 56

ArchitectuurNL 06 2018 – pag. 56

Door: | 29-04-2021

oplossingen niet de perfecte oplossing voor
de huidige situatie: huizen hebben meer
infrastructuur nodig, er wonen meer mensen
per m2 en er is een constante wisseling van
bewoners.
Via analyse van de windrichting in Cigondewah
en de typische lokale stedenbouwkundige
plannen, heb ik gekozen voor de typologie van
rijtjeshuizen in blokken die loodrecht op de
windrichting staan.
Om de stroming van wind door het gebouw te
vergroten, werden twee rijen ten opzichte van
elkaar verschoven, met elkaar verbonden door
muren van massieve stenen van aangestampte
aarde op de plek waar de muren samenvallen.
Hierdoor kon ook de hele infrastructuur

in de muren worden verborgen, terwijl de
luchtvochtigheid in de woningen op een
comfortabel niveau werd gehouden, en er een
doorlaatbare, ademende structuur tussen de
muren werd gecreëerd.
Om het hele jaar door schaduw te bereiken
tijdens de middag, werden de noord- en
zuidgevels gekanteld naar een hoek van de
zonnewende, in de winter (72o) en de zomer
(60o), waardoor extra ruimte werd toegevoegd
aan de hogere verdiepingen, terwijl de
voorkant van het gebouw opener werd.
Het dak zelf is van het vlindertype met
enorme overstekken om niet alleen de
verticale ventilatie te verhogen en de lucht
gemakkelijker te laten ontsnappen, maar ook

om regenwater op te vangen dat zo kostbaar is
in dit vervuilde gebied.

Stap 2: in symbiose met de natuur:
kringlopen en zelfvoorziening
Met betrekking tot het ‘oogsten’ van water
is het passend om eraan te herinneren dat
de traditionele inheemse nederzettingen
onafhankelijk en zelfvoorzienend waren. In
gebieden met een lage inkomens en gelegen
buiten het stedelijk weefsel, kan het sluiten van
de kringloop van water en organisch materiaal
leiden tot een overvloed aan positieve
oplossingen.
De eerste stap die ik in Cigondewah heb
voorgesteld om de kringloop van het water
te sluiten, is het creëren van kunstmatige
wetlands. Het water uit de vervuilde rivier zou
in de eerste fase gezuiverd kunnen worden
door de aangelegde wetlands en als niet-
drinkbaar water naar de huizen gedistribueerd
kunnen worden, terwijl het drinkwater van
daken kan worden opgevangen. In een later
stadium zal het grijze water gezuiverd worden
in de aangelegde wetlands in de tweede fase
en weer schoon terug in de natuur gebracht
worden. Alle overschotten van het water
in de eerste zuivering kunnen ook door de
externe gemeenschap worden gebruikt.
Met overschotten van het water van de
tweede fase van zuivering kunnen de tuinen
met eetbare gewassen worden besproeid.
Tegelijkertijd kunnen de gewassen worden
bemest met de meststof overgebleven uit de
biogaswinning van zwart water, voedselresten
en de natuurlijke stoffen uit de wetlands en
gewassen.

56ArchitectuurNL

54-55-56-57_master.indd 56 26-11-18 15:16

Gerelateerd