Plan voor Nieuw Binckhorst vastgesteld

Plan voor Nieuw Binckhorst vastgesteld

Nieuws
Door: Redactie ArchitectuurNL | 11-01-2010

Het college van B&W van de gemeente Den Haag heeft ingestemd met het Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) voor de Binckhorst in Den Haag. Dit plan vormt een nadere uitwerking van het Masterplan Nieuw Binckhorst uit 2007. Het plan van Urhahn Urban Design en Floris Alkemade Architect voorziet in de stedenbouwkundige inpassing van een nieuwe stadsentree, de aanleg van een stadspark en het openbaar maken van kades, plekken en verbindingen. Deze publieke investeringen bieden de condities voor een ambitieuze en geleidelijke vernieuwing van het gebied, waarin de vele markante industriële gebouwen van de Binckhorst een prominente plek innemen. Het plan biedt volop ruimte voor spontane initiatieven van de huidige gebruikers en eigenaren van het gebied. Enkele katalysatorprojecten vormen de inspirerende aanjagers voor het transformatieproces.

Achtergrondinformatie
De opgave voor de Binckhorst is zeer bijzonder vanwege de locatie, de schaal en de complexiteit. Het bedrijventerrein is zeer centraal gelegen in een van de grootste steden van Nederland; op steenworp afstand ligt het centrum en vlakbij bevinden zich twee grote stations (Den Haag Centraal en Holland Spoor) en belangrijke snelwegen, als de A12. Vernieuwing van een 130 hectare groot gebied is uniek in Nederland. De opgave is de aanpassing van het gebied aan de eigentijdse eisen waardoor een spannende mix van bedrijven, woningen en (groen-)voorzieningen ontstaat. Daarnaast moet het huidige geïsoleerde karakter transformeren naar open en goed bereikbaar.

Nieuwe stadsentree: de Rotterdamsebaan
Een van de stuwende krachten achter het project is de aanleg van de Rotterdamsebaan, een nieuwe stadsentree voor Den Haag. Deze verbinding takt aan op de Binckhorstlaan en vormt de verkeerskundige ruggengraat van het gebied. Urhahn Urban Design en Floris Alkemade stellen voor de Binckhorstlaan als een stadsboulevard van (inter)nationale allure in te richten. Een ‘opgetilde’ rotonde in het hart van de Binckhorst wordt een echte blikvanger, vormgegeven als openbare ruimte van formaat, een verwelkoming in Den Haag. Als alles volgens planning verloopt begint de aanleg van deze weg in 2014 en duurt tot 2017. Een tunnel maakt onderdeel uit van de Rotterdamsebaan. De tunnel komt in de Binckhorst ter hoogte van de Wegastraat-Zonweg weer bovengronds.

Impressie van de rotonde: veilig en ongehinderd voor voetgangers, fietsers, hoogwaardig openbaar vervoer en autoverkeer

Hergebruik en nieuwbouw
In Nieuw Binckhorst komen uiteindelijk zo’n 7.000 woningen. Daarnaast is er plaats voor kantoren, bedrijven en culturele, maatschappelijke en sportvoorzieningen. Ook de Caballerofabriek en de ontwikkeling van de Anthony Fokkerschool maken deel uit van het nieuwe plan. Het is uitdrukkelijk de bedoeling karakteristieke panden te behouden en beschikbaar te maken voor hergebruik. Eveneens worden de havenbekkens behouden en daar waar mogelijk uitgebreid.

Nieuw stadspark
Bij het hoogstedelijk karakter van Nieuw Binckhorst past een park dat als publiek podium kan dienen voor zowel de Binckhorst als voor de omliggende stadswijken. Het park krijgt een centrale positie en verdeelt Nieuw Binckhorst zo in drie zones: Noord, Midden (het park) en Zuid. Het parkconcept is opgebouwd uit verschillende delen. Het open deel, de parkweide, dient als het stadspodium, de plek voor stedelijke attracties. Naast deze open ruimte zijn de parkkamers de meer intieme en omsloten ruimtes. Urhahn Urban Design stelt drie parkkamers voor: een rond het kasteel, de bestaande begraafplaats en een volledig nieuw pocketpark tussen de begraafplaats en het spoor. Een nieuwe groene as, de As van Noord, zorgt voor een goede verbinding tussen het open veld en de parkkamers en tussen de parkkamers onderling, waardoor een coherent parkstedelijk gebied ontstaat.

Ontwikkelingsstrategie
Het ontwikkelingsplan voor Nieuw Binckhorst kenmerkt zich door het in fasen opknippen van de ontwikkelingen. Het plan legt de hoofdstructuur van hoogwaardige openbare ruimten, zoals de Binckhorstlaan en een stadspark van ruim 16 hectare, vast . Dit geeft houvast en zekerheid voor de lange termijn. In de filosofie van Urhahn Urban Design c.s. is ruimte voor verandering de basis van een goede stad. Het ontwerp voor de Binckhorst biedt daarom ruimte voor onverwachte ontwikkelingen, kansen die zich voordoen en initiatieven van mensen en gebruikers. Dit wordt mede gefaciliteerd door een intelligent financieel systeem van bouwstenen, die vernieuwing op kavel en deelgebied mogelijk maakt. Dit systeem is samen met Fakton opgezet. De ontwikkelstrategie voor de Binckhorst is uniek in Nederland en zal naar verwachting als voorbeeldproject voor nationale vernieuwingsopgave van bedrijventerrein gelden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Oene Dijk

De succesvolle verbouwing van de Caballerofabriek tot creatieve bedrijfsruimten zou nog een stap verder kunnen gaan met de toevoeging van een hotel...

     

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Ontvang iedere week het laatste nieuws en informatie op het gebied van architectuur in uw mailbox.

Gerelateerd

0 Reacties Schrijf een reactie

    Schrijf een reactie

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.